domů domů domů

Přípravná třída pro děti s doporučením odkladu povinné školní docházky

  Vážení rodiče předškoláčků, blíží se zápisy do prvních tříd. Zvažte, prosím, následující nabídku. V budově naší školy máme v současné době třídy základní školy, základní školy speciální, přípravný stupeň ZŠ speciální a od září 2024 máme možnost otevřít jako první na Bystřicku přípravnou třídu pro děti s doporučením odkladu povinné školní docházky. Děti by tedy nechodily další rok do mateřské školy, ale mohly by se na školní povinnosti připravovat v opravdové škole. Co nabízíme? Rodinné prostředí, malý kolektiv dětí ve třídě, zkušené speciální pedagogy, nepřeberné množství moderních pomůcek a výukových programů, logopedickou péči, vzdělávání a školní družinu zdarma. Pokud byste uvažovali o změně vzdělávání pro Vaše dítě, přijďte se k nám podívat. Můžete též využít den otevřených dveří 20. března nebo po telefonické domluvě (566 552 032) kdykoliv jindy. Po absolvování přípravné třídy by Vaše dítě nastoupilo do Vámi vybrané základní školy.

Iveta Ostrýžová


  Zápis 2024  


Výuka plavání

  Letos začínáme v pondělí 25. března 2024 v bazénu bystřické sportovní haly od 11:45 hodin.

   Fotka plaváni   


   Čtení   


   Inzerát   


   Spot   


Přípravka má za sebou první školní rok

Barbora Schauerová

   Fotka   

  V letošním školním roce čtyři předškoláci úspěšně absolvovali školní docházku v přípravném stupni. Dvě holčičky a dva chlapečci měli možnost rozvíjet se ve všech potřebných oblastech díky individuálnímu přístupu ve společnosti speciálního pedagoga a asistenta pedagoga. Společně jsme pracovali na zlepšování komunikačních dovedností, zapojení jak do třídního kolektivu, tak i mezi ostatní děti v naší škole. S dětmi jsme trénovali a zlepšovali jak hrubou, tak i jemnou motoriku. Denně jsme zpívali, tančili, cvičili, tvořili. Za příznivého počasí jsme chodili na procházky, hráli jsme si na hřišti i na naší školní zahradě. Děti se také v průběhu jarních měsíců zúčastnily plaveckého výcviku. Někteří se přestali vody bát, společně jsme si užívali plavání a her ve vodě. Naši předškoláci se také zúčastnili školního výletu do Brna, kde jsme navštívili planetárium a Vida centrum. V červnu jsme společně zvládli malý odpolední výlet do okolí naší školy, dopřáli jsme si pak za odměnu i zmrzlinu. Den jsme zakončili společnou večeří, a poté následovalo přespání ve škole. Všechny děti byly velmi statečné a vydržely spát až do rána. V poslední školní den jsme se rozloučili s jednou naší předškolačkou, která po prázdninách půjde do první třídy. Ostatní děti zůstanou v přípravce, a ještě si na chvilku prodlouží přípravu na první třídu. Naše řady se rozrostou o jednu holčičku a paní asistentku. Moc se těšíme, až se zase v září sejdeme a prožijeme další společný školní rok!

   Fotka   


Projektový den – finanční gramotnost

Olga Jindrová, květen 2023

   Fotka   

  Koncem května navštívila naši školu paní Ing. Jitka Zelená z MAS, která pro nás připravila projektový den na téma finanční gramotnost. V úvodu velmi příjemného a poučného dopoledne nám paní Zelená objasnila, co znamená pojem finanční gramotnost, jak hospodařit s penězi, jak nám pomáhají finanční poradci. Dozvěděli jsme se, co je hrubý a čistý příjem, které výdaje jsou nutné a které zbytkové. Následovalo malé počítání – kolik stojí jednotlivé porce denního jídla připraveného doma – a porovnání s cenami jídla v restauracích. Při tématu šetření žáci sami uváděli příklady, jaké jsou možnosti vhodného naložení s přebytkem. Bylo zřejmé, že téma finanční gramotnosti a podání veškerých informací velmi zaujalo nejen žáky, ale i paní učitelky. Moc děkujeme a doporučujeme!

   Fotka   


Bezpečně na kole

Magda Mikocziová, květen 2023

   Fotka   

  Pěkné počasí láká děti ven… Letos nás již podruhé navštívili paní Pavla Jakubcová a Ing. Karel Krondráf, lektoři z „Domečku“, aby děti seznámili se zásadami bezpečné jízdy na jízdním kole a s dopravními značkami. Zopakovali nám hravou formou základní důležité situace, které mohou v běžném životě v dopravním prostředí nastat. Prošli jsme společně povinnou výbavu jízdního kola a řekli si, jak moc jsou důležité ochranné pomůcky. Do školy jsme dostali velmi pěkně zpracované soubory pracovních listů pro dopravní výchovu, žáci obdrželi malé dárky. Moc děkujeme za příjemné a užitečné zpestření vyučovacího dne.

   Fotka   

   Fotka   


Vlajka Ukrajiny  

 Vzdělávání ukrajinských dětí s handicapem 

 

  Do naší školy můžeme přijímat ke vzdělávání pouze žáky, kteří mají ke vzdělávání v naší škole doporučení pedagogické poradny nebo speciálně pedagogického centra.

Kontakty poraden a jiné informace o vzdělávání sdělíme na telefonním čísle 566 552 032.


Šance Nikolka

---

  Výběr školy pro naši dceru byl pro nás hodně důležitý, jelikož vůbec nemalovala a s grafomotorikou byla na úrovni NULA, měla špatné sociální i emoční dovednosti. Hlavní prioritou pro nás bylo, aby byla ve škole šťastná a mohla se rozvíjet svým tempem. Úkol byl splněn. Vybrali jsme pro ni Základní školu Tyršova 106 a nemohli jsme udělat lépe. Nikol chodí do druhé třídy a je zde nesmírně šťastná. Naučila se vykreslovat, psát číslice 1, 2, 3, 4 a některá písmena. Jde jí to sice pomaleji, ale stále dělá pokroky. Paní ředitelka a paní učitelky jsou ženy se srdcem na správném místě, s velkou trpělivostí a s úsměvem na tváři. Jestli i vy máte dítě s jinými potřebami, které potřebuje na učení více času, určitě bych vašemu dítěti doporučila tuto základní školu. Dítě se zde bude cítit příjemně a bude mít svůj prostor a čas na rozvíjení. Jestli váháte, přijďte se do naší školy podívat.

Tereza, maminka devítileté Nikol

---

  Po psychologickém vyšetření našich dětí jsme se rozhodli dát je do Základní školy Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106. Věděli jsme, že naše děti by učivo v běžné základní škole nezvládaly a zbytečně by se stresovaly. Naše rozhodnutí bylo správné. Dětem se ve škole líbilo a chodily do ní rády. Všichni pedagogové byli velice ochotní a vstřícní k nám i dětem. Ty naše dodnes vzpomínají na školu jen v dobrém a rády se chodí do školy podívat.

Rodiče bývalých žáků Jiřího a Magdy

---

  O ZŠ na ulici Tyršova č. 106 v Bystřici nad Pernštejnem jsem se dozvěděla před 3 roky na doporučení naší bývalé poradkyně Rané péče. V tu dobu jsem řešila dost těžkou situaci. Šlo o nutný přechod mé dcery z velmi vzdálené speciální školy, kde byla na internátě. Věděla jsem tehdy jediné: dcera potřebuje být s rodinou, a tak jsem hledala v blízkosti bydliště školu, kam by mohla přestoupit. Jelikož má moje dcera velmi těžké zrakové postižení a vzdělávání pro tento handicap je velmi specifické, nebylo lehké školu najít. Bylo to pro mě velice těžké, protože jsem narážela spíše na neúspěch. Zadařilo se až v bystřické školičce... Tato škola jako jediná vzala dceřino postižení jako výzvu a nezalekla se toho neznámého, co všechno bude potřeba zařídit, aby se moje dcerka u nich mohla naplno vzdělávat. Školička už při vstupu na mě dýchá příjemnou atmosférou. Není tak velká, jako to znám z městských škol, spíše mi připomíná vesnickou, menší školu. U vchodu i na chodbě ji často zdobí nové a nové nápadité výrobky dětí, květiny atd. Celý personál školy od paní ředitelky, přes paní učitelky a asistentky až po paní uklízečku je velice příjemný a milý. Moc ráda do školy chodím dceru vyzvedávat. Potvrdilo se mi, že pokud lidé chtějí, vždy se nějak domluví a najdou společné řešení. Dcera je v této škole šťastná a je to určitě vlídným, milým a trpělivým přístupem všech. Pokud by někdo váhal, tak bych mu tuto školu s klidným svědomím určitě doporučila a ujistila ho, že každopádně pro nás to byla skvělá volba.

Martina, maminka nevidomé Veroniky

---

  Je to už 22 let, co dcera nastoupila do základní školy, a pořád si to pamatuji, jako by to bylo včera. Do první třídy nastoupila Nikolka s asistentkou do ZŠ mezi zdravé děti, jak bychom řekli dnes - byla integrovaná. Byl to nejen pro ni, ale pro celou rodinu velký stres. Nejenže se učila něco nového, jako všichni její spolužáci, ale navíc spoustu učiva nebyla schopná v tempu zdravých dětí vůbec zvládnout a další část učiva vůbec nechápala. Po příchodu ze školy domů a krátkém odpočinku pro nás obě nastala doma další část výuky. Nebyly to pouze domácí úkoly, které Nikolce trvaly velmi dlouho, ale musela jsem jí často učivo opakovat pořád dokola. Výhrou bylo, když si část zapamatovala, nebo pochopila, co po ní chceme. Matematiku Nika přímo nenáviděla. Absence logického myšlení pro ni z matematiky dělala záhadu Bermudského trojúhelníku. Byly to chvíle plné pláče a bezmoci. Na druhou stranu musím napsat, že to, co se dcera naučila v první třídě, jí v paměti, kromě matematiky, zůstalo. Nejhorší na tom všem asi bylo, že to zatížilo psychicky a fyzicky nejen dceru, ale vlastně celou rodinu, ale to už tak rodiny s handicapovanými mají. Po poradě s odborníky už do další třídy nastoupila dcera do ZŠ pro děti se speciálními potřebami. Okamžitě jsme všichni poznali, že to bylo správné rozhodnutí. Tempo učení přizpůsobené každému dítěti, malý, troufám si říct rodinný kolektiv žáků a učitelů školy...to vše bylo přesně to, co Nikolka potřebovala. A ta úleva při psaní úkolů, kdo nezažil, nedokáže plně pochopit. Už to nebyly dlouhé hodiny, ale úplně normální čas. Spoustu věcí dcera díky handicapu nepochopila dosud, ale velmi mnoho se i díky škole naučila. Jsem ráda, že tenkrát před lety jsme udělali rozhodnutí a Nikolka mohla prožít krásné školní roky v klidu. Ráda bych řekla každému rodiči, který stojí před rozhodnutím změnit školu a váhá, a má kolem sebe lidi, co říkají, aby to nedělal, ať dá na svůj pocit. V klidu si sedne a zamyslí se, jak by mohlo dítko vypadat po pár letech stresu a neúspěchu, který prožívá, ať zajde nezávazně do školy a podívá se, jak to v ní chodí, a ať udělá to, co je nejlepší nejen pro jeho "polámaného andílka", ale i pro něj samotného a celou rodinu. Pokud naše děti budou šťastné, budeme i my mít úsměv na tváři a klid v duši.

Maminka Soňa Jana


Má vaše dítě „DYS“?

Mgr. Iveta Ostrýžová, březen 2020

Dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, to jsou odborné názvy pro specifické poruchy učení, které se projevují problémy při čtení, psaní, neschopností aplikovat gramatická pravidla do písemné podoby, potížemi s matematickými představami. Dětí s těmito poruchami stále přibývá. Možná k nim patří i to vaše. U nás ve „speciální“ základní škole chystáme pro tyto děti otevřít třídu pro 6 – 8 žáků. Nabízíme klidné rodinné prostředí, malý kolektiv žáků se stejným nebo podobným „trápením“, které budou vzdělávat kvalifikovaní a zkušení speciální pedagogové. Pokud byste chtěli změnu pro vaše dítě, přijďte se k nám nezávazně podívat u příležitosti Dne otevřených dveří dne 18. března v době od 8 do 16 hodin, nebo kdykoliv po domluvě na telefonu 566 552 032. Rádi vám zodpovíme vaše dotazy ohledně vzdělávání v naší škole. Jen se, prosím, k návštěvě odhodlejte včas, nejpozději do konce dubna. Těšíme se na vás i vaše děti.


Máte „trochu jiné“ dítě?

Mgr. Iveta Ostrýžová, březen 2019

Nebojte se ho přihlásit do naší „speciální“, ale základní školy na Tyršově ulici č.106 (vlevo dole za průchodem pod Starou radnicí směrem ke stadionu). Termín nezávazné návštěvy u nás ve škole je možný denně od 8 do 15 hodin, nebo po domluvě na telefonním čísle 566 55 20 32.

Co nabízíme:

 • výuku vedenou zkušenými speciálními pedagogy a asistentkami pedagoga
 • logopedickou péči
 • malý kolektiv žáků ve třídě - „rodinné prostředí“
 • výuku angličtiny, práci na počítači, sportování v hale
 • výuku podle individuálního vzdělávacího plánu dle potřeb vašeho dítěte
 • zájmové útvary a školní družinu zdarma
 • nepovinný předmět náboženství
 • návštěvy kulturních představení, výlety, exkurze
 • účast ve sportovních, kulturních a ekologických soutěžích
 • zapojení do projektů
 • bezbariérový přístup do školy i uvnitř budovy
 • doprovod dětí do školní jídelny do ZŠ TGM
 • spolupráci s místním stacionářem

Koho vzděláváme?

 • žáky s tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým a souběžným postižením více vadami
 • žáky se závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení nebo chování
 • žáky s poruchami autistického spektra (autismem)

Na ostatní otázky vám rádi odpovíme při osobní návštěvě. Těšíme se na vás!


„Speciální škola“ v Bystřici existuje!

V měsíci říjnu 2016 jsme si připomněli již 55 let od doby, kdy škola přivítala první žáky. Současný oficiální název je Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106, a navštěvují ji převážně žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve škole se pouze nevzdělávají, ale také se účastní většiny aktivit jako žáci škol běžných. Pro nezasvěcené si dovolím zmínit některé z nich. Dvakrát ročně zajišťujeme preventivní programy (vztahy mezi lidmi, nebezpečí drog,..), jednou za dva roky se zapojujeme do projektu První pomoc do škol, zajistili jsme besedu s policistou. V bystřickém kulturním domě si nikdy nenecháme ujít představení Divadla Beze Jména nebo kulturní a výchovné programy a výstavy. Letos naši žáci jeli za kulturou i do Brna do divadla Polárka. Každoročně s žáky připravujeme program na školní vánoční besídku, na jaře vystupujeme na náměstí při oslavách Dne rodin. V rámci speciálních škol dosahujeme pěkných výsledků v atletickém čtyřboji. Letos byli úspěšní všichni naši žáci v okresním kole recitační soutěže ve Velkém Meziříčí. Dlouhou tradici má u nás i ekologická výchova. Sbíráme starý papír, plastová víčka, léčivé byliny, pomerančovou kůru, vysloužilé elektrospotřebiče a baterie. V rámci projektu Celé Česko čte dětem přiblížila žákům život v Asii a Austrálii paní Pavla Wilhelmová, zážitky z Nového Zélandu sdělila ředitelka školy Iveta Ostrýžová a s Ronjou, dcerou loupežníka nás seznámila paní Alena Vavříčková. Díky rodičům našich žáků jsme nemalými částkami přispěli nadaci Život dětem a Fondu Sidus, pomáhajícím rodinám vážně nemocných dětí. S žáky ze základní školy v Lísku jsme strávili příjemné odpoledne v bystřické sportovní hale při turnaji v kuželkách. Cílem školního výletu se stalo Planetárium Brno. Myslím, že výčet aktivit na jednu malou školu s 35 žáky není úplně zanedbatelný, a to není úplný. A také věřím, že i v dalších letech budeme moci našim žákům zajišťovat dostatek zajímavých podnětů a informací z různých oblastí života a že bude na školní léta vzpomínat v dobrém i devět žáků, kteří v červnu ukončili školní docházku. S ostatními se po prázdninách těším na shledanou! Krásný zbytek prázdnin přeje Iveta Ostrýžová (příspěvek do měsíčníku Bystřicko, srpen 2017)


Šance pro Vaše dítě

Základní škola Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 106 Nabízí pro Vaše děti: Vzdělávání podle nového Školního vzdělávacího programu od 1.9.2007 pro žáky s lehkým mentálním postižením. Tato výuka byla zahájena v 1. a 6. ročníku a je již realizována ve všech ročnících. Vedle běžných předmětů byla zahájena výuka cizího jazyka (angličtina) od 6. ročníku, od 3. ročníku předmět informační a komunikační technologie. Poskytujeme především vzdělávání pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - zdravotním postižením, to znamená, že se u nás mohou učit děti, které by v souvislosti s náročností běžných škol těžko učivo doháněly nebo zvládaly. Vzdělávací program na tuto skutečnost pamatuje. Učivo je rozložené do delšího časového období a tedy probíráno pomalejším tempem. Celkový obsah učiva je zaměřen na praktický život. Při výuce využíváme počítačů ve dvou počítačových učebnách a také v ostatních třídách, kde je alespoň jeden počítač. Máme dostatek výukových programů pro základní vyučovací předměty ve všech ročnících. Pamatujeme i na bezbariérovost, kterou již máme kompletně vyřešenou v 1. podlaží. K dispozici využíváme i schodolez, kterým řešíme přesun imobilních žáků do 2. podlaží. V naší škole se tudíž mohou vzdělávat i vozíčkáři. V odpoledních hodinách je k dispozici školní družina. Pravidelně každoročně funguje několik zájmových útvarů (kroužků): práce s počítačem, základy angličtiny, taneční kroužek, a další. Všem rodičům, kteří se chtějí o vzdělávacích možnostech v naší škole dozvědět více, rádi poskytneme veškeré informace. Žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením se vzdělávají v Základní škole speciální. Pro tyto žáky máme vypracován nový školní vzdělávací program s účinností od 1.9. 2010. Po absolvování naší školy mají žáci možnost studia především učebních oborů v níže uvedených nejbližších školách. • Vyšší odborná škola, Střední odborná škola zemědělsko - technická Bystřice n. Pern. Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Odborné učiliště a praktická škola Lomená 44 Brno. O jednotlivých učebních oborech v uvedených školách Vám rádi podáme informace. Kontakt: 566 552 032