domů domů domů

Součásti školy

2 třídy základní školy
2 třídy základní školy speciální
1 oddělení školní družiny